2020-04-28

Fransfladdermusen är inte längre en hotad art i Sverige

Johnny de Jong har skrivit en intressant artikel om fransfladdermusen på uppdrag av artDatabanken. Artikeln har blivit publicerad på deras hemsida med anledning av den nya rödlistan. Arten tycks blivit mer vanlig i Sverige på senare år och klassas numera som Nära hotad (NT) Här länkas du vidare till artikeln.