2019-09-01

Medlemsskap 2019

Nu har vi öppnat föreningen för alla intresserade medlemmar. Bli medlem i föreningen BatLife Sweden redan 2019 och tillhör för tid och evighet den illustra skara som hjälpte till att bygga föreningen under dess första år. Den rabatterade medlemsavgiften 200 SEK gäller för året 2019 och gör bland annat att du som medlem får rösträtt på det extra årsmötet 16 november i Jönköping. Men framförallt hjälper ditt medlemskap till att finansiera vissa mindre administrativa kostnader som webbsida och resa och logi för inbjudna talare till bland annat årsmötet.

Medlemsavgift 2019

200 SEK

Betalas till plusgirokonto: 94 78 22-3. I meddelandefältet skriver du: ”MA19 + Ditt namn + din e-post-adress” så vi vet vem som betalt och hur vi kan komma i kontakt med dig. MA19 står för medlemsavgift år 2019.

/Styrelsen