Nyhetsarkiv från 2020

Missade du någon nyhet för 2020? Här är arkivet!

2020-12-20

Nya riktlinjer för validering av fladdermusobservationer


Den nationella gruppen för validering av fladdermusobservationer har kommit ut med nya riktlinjer. Nu behöver man inte längre validera gråskimlig fladdermus med revirläte om observationen har gjorts inom artens utbredningsområde. De nya riktlinjerna finns på vår hemsida under verksamhet – valideringsarbete.

2020-12-15

Förnya medlemskap för 2021


Hej! Det börjar bli på tiden att förnya föreningsmedlemskapet för 2021. Här finns information om hur medlemsavgift och betalningsrutiner för nästa år. 

2020-09-17

Aktuella utbredningskartor för svenska fladdermöss


Nu finns kartor som visar den aktuella utbredningen för våra fladdermusarter på vår hemsida, under rubriken ”Arter i Sverige”. Utbredningskartorna kommer att uppdateras ungefär en gång om året.

2020-07-06

Ny station i Helsingborg


En ny fladdermusstation har under 2020 upprättats inom stationsnätverket. Helsingborgs kommun har glädjande nog valt att inrätta en station i Pålsjö skog. Syftet med stationen är att följa upp de lokal betingelserna för fladdermössen och få underlag för framtiden så att man bättre vet vilka åtgärder som skulle kunna genomföras och hur de kan tänkas påverka fladdermössen. Stationen skall vara aktiv från 2020-2022.

2020-12-17

BatLife Sweden kommer att bilda olika arbetsgrupper


Den 12 januari 2021 kallar föreningen till ett medlemsmöte, där styrelsen kommer att presentera förslag till olika verksamheter. Förhoppningen är att medlemmar vill engagera sig i olika arbetsgrupper kring guidningar, valideringsarbete, morfologi-taxonomi-namngivning, Bat Week & Bat Night, kolonier och holkar samt inventeringar. Dessutom kommer en arbetsgrupp bildas för arbetet med den nationella fladdermuskonferensen som nämnts i en annan nyhet här på vår hemsida.

På medlemsmötet den 12 januari kommer vi att diskutera arbetsgrupperna. Efter mötet finns det möjlighet att anmäla sitt intresse att delta i någon eller några av dessa grupper.

2020-08-27

International Bat Night


Under helgen den 29:e-30:e augusti 2020 firas ”International Bat Night”. Detta evenemang har årligen ägt rum sedan 1997. Över 30 länder har numera anslutit sig till detta firande! Syftet är att uppmärksamma fladdermössen och sprida kunskap om deras betydelse för våra ekosystem.


Normalt brukar fladdermusvandringar anordnas runt om i Sverige, där man får tillfälle att vara med och spana efter fladdermöss vid skymningen. Men under rådande omständigheter, med en pandemi, är antalet aktiviteter tyvärr begränsade.


Vi vill ändå uppmana alla att fira denna speciella fladdermusnatt, genom att ni själva går ut och letar efter fladdermöss. Det enklaste sättet att upptäcka fladdermössen under natten är naturligtvis att använda en så kallad fladdermusdetektor. Om man inte har en fladdermusdetektor, så kan man istället gå till en strand vid en sjö eller vattendrag, där man i skymningen kan spana ut över vattnet mot himlen. Har man då tur, kan man få sefladdermöss som jagar tätt ovanför vattenytan! Troligen är det vattenfladdermöss som man då ser, men även andra fladdermusarter söker sig till sjöar och vattendrag där det finns gott om insekter.

2020-12-17

Första nationella fladdermuskonferensen 2021


Föreningen BatLife Sweden håller på att planera inför en nationell fladdermuskonferens som ska äga rum den 12- 14 november 2021. Med största sannolikhet genomför vi detta i samarbete med Göteborgs Naturhistoriska Museum. Syftet är att samla alla fladdermusintresserade för föredrag, workshops och utställningar. Vi återkommer med mer information om denna konferens senare.

2020-08-31

Pålsjöskog – inom stationsnätverket


En liten artikel har skrivits i ”lokaltidningen Helsingborg” om Pålsjöskog. I denna artkel blev vår styrelseledamot i föreningen Johanna Kammonen intervjuad. Konsultföretaget Calluna AB sköter driften av stationen, genom att bl.a. analysera ljudfiler som samlas in vid denna station. Johanna är väl insatt i detta arbete eftersom hon själv också jobbar inom nämnda företag.

Läs denna artikel här