Nyhetsarkiv från 2021

Missade du någon nyhet för 2021? Här är arkivet!

2021-12-19

Intresset för fladdermöss ökar


I det senaste numret av tidskriften ”Fauna och Flora” har Marie Nedinge och Johnny de Jong skrivit en artikel om hur intresset för fladdermöss i Sverige blivit allt större med åren. Författarna till artikeln har 50 års erfarenhet av att arbeta med fladdermöss på myndigheter som konsulter, forskare och så vidare. Johnny är som de flesta av er vet ordförande i vår förening BatLife Sweden och Marie är en aktiv medlem i föreningen. Här kan ni läsa artikeln som de skrivit.

2021-09-23

Rapport om vad som hände i Sverige under International BatNight 2021


Många olika aktiviteter anordnades runt om i Sverige under International Bat Night sista veckohelgen i augusti. Fladdermusguidningar gjordes på många olika platser och sammanlagt sju olika arter noterades under dessa evenemang. Mer om detta kan ni läsa under menyn Arbetsgrupper/Fladdermusevenemang.

2021-06-20

Artikel om övervintrande fladdermöss i Stockholms skärgård


Johnny de Jong och Tom Arnbom har skrivit en intressant artikel i tidskriften Fauna och Flora med titeln ”Gåta vart fladdermössen tar vägen på vintern”. Författarna presenterar i artikeln helt nya data baserat på 35-års inventeringar i Stockholms skärgård. Resultaten visar bl.a. på att den nyligen rödlistade arten nordfladdermus, har minskat i antal under dessa år. Men frågan kvarstår vilka slutsatser man egentligen kan dra från dessa övervintringsdata? Om ni är intresserade kan ni läsa artikeln här.

2021-05-01

Svenska Fladdermuskonferensen 2021


Arbetet med planeringen inför den Svenska Fladdermuskonferensen, som äger rum 12-14 november, pågår för fullt. Konferensen anordnas av föreningen BatLife Sweden och Göteborgs Naturhistoriska Museum. Det preliminära programmet uppdateras efter hand. Du kan fortsättningsvis läsa mer om konferensen på BatLife Swedens hemsida under Arbetsgrupper – Nationella konferensen.


Konferensen äger rum på Göteborgs Naturhistoriska Museum, med föredrag, workshops, diskussioner och mingel . Där kommer ni träffa forskare, beslutsfattare, inventerare, amatörskådare och naturguider från hela landet. Konferensen är öppen för alla. Så, har ni intresse för fladdermöss, kunskap om fladdermöss eller bara frågor om fladdermöss, välkomna att delta.


Här kan ni läsa en inbjudan till konferensen


Kostnaden är 100 kr för medlemmar i BatLife Sweden och 300 för övriga. Passa på att bli medlem i föreningen nu.


Anmäl dig till konferensen


Har du frågor? Kontakta

Johnny de Jong: johnny.de.jong@slu.se

eller

Johan Eklöf: johan.eklof@gmail.com Foto: Jens Rydell 

2021-12-15

Kompensations- och skyddsåtgärder för fladdermöss vid vägbyggen


Det är välkänt att fladdermöss kan påverkas negativt när man anlägger nya vägar. Dels skapar vägar barriärer för fladdermössen genom att det blir en stor öppen yta som en del fladdermusarter inte vill passera, och dels finns det risk för att värdefulla biotoper och koloniplatser skadas vid vägbygget. För att uppmärksamma detta, och ge tips på kompensationsåtgärder, har Trafikverket gett ut en ny informationsbroschyr. Här kan ni se broschyren.

2021-08-25

Firande av International Bat Night helgen 28-29 augusti


Under helgen den 28 – 29 augusti firas ”International Bat Night”, runt om i Europa och i vissa andra länder. Föreningen BatLife Sweden har med hjälp av sina medlemmar försökt sammanställa vilka olika aktiviteter som sker i Sverige med anledning av ”den internationella fladdermusnatten”. Klicka här så kan du läsa vad som är på gång.

2021-05-31

Upprop om fästingar på fladdermöss


Några forskare vill att vi ska hjälpa till att samla in fästingar från fladdermöss, för att kunna undersöka vilka virus och bakterier m.m. fästingarna bär på. Det är forskare från universitetet i Uppsala respektive Linköping som samarbetar i projektet som påbörjades 2015. Här kan du läsa mer om projektet och hur du kan hjälpa forskarna.

2021-05-09

Fångstkurs för specialister


I början av juli erbjuder föreningen BatLife Sweden sina medlemmar en kurs i att fånga och hantera fladdermöss. Målgruppen är personer som arbetar professionellt med fladdermöss, och kursintyget kan till exempel användas vid ansökan av fångsttillstånd. Kursen är maximerad till 15 personer. Sista anmälningsdag är den 31 maj.


Här kan du läsa mer om kursen och vad som gäller för att få gå kursen m.m.

2021-10-31

Bechsteins fladdermus har för första gången fångats i Sverige


En av Sveriges mest sällsynta fladdermöss, Bechsteins fladdermus, har för första gången fångats i Sverige. Det var vid en inventering i Skåne som Johnny de Jong, Johan Ahlén och Petter Bohman äntligen lyckades fånga den sällsynta fladdermusen. Tidigare har arten bara observerats på övervintringsplats plus att det funnits några mer eller mindre säkra ljudinspelningar av arten.
Foto: Johnny de Jong 


Syftet med inventeringen var att undersöka förekomsten av just Bechsteins fladdermus i de Natura 2000-områden i Skåne som är avsatta för att skydda fladdermöss. Normalt görs ju fladdermusinventeringar med hjälp av ultraljudsdetektorer, men vid denna inventering användes även fångstnät eftersom just Bechsteins fladdermus är ganska svår att artbestämma helt säkert enbart på lätet. Sammanlagt fångades för övrigt 11 av Sveriges 19 fladdermusarter i samband med inventeringen.

Alla fladdermöss har ett starkt skydd, men för några arter, till exempel för Bechsteins fladdermus, upprättas också speciella bevarandeområden med skötselplaner för att gynna arterna.

Bechsteins fladdermus är beroende av gammal naturlövskog med naturliga gläntor. Arten är väldigt stationär och håller sig inom små områden som den jagar i, nära kolonin. Bechsteins fladdermus är en skicklig jägare som kan fånga insekter och småkryp från skogens alla skikt, såsom från marken, lövverk och trädstammar samt i luften. Majoriteten av artens föda består faktiskt av ickeflygande småkryp.

2021-04-19

European Bat Research Symposium 4-7 maj 2021


Den femtonde ”europeiska konferensen om fladdermusforskning” kommer denna gång att ske digitalt under fyra dagar. Den senaste forskningen om fladdermöss kommer då att presenteras. Några personer från BatLife Swedens styrelse medverkar för övrigt i konferensen. Priset för att delta i konferensen är 150 euros och sista datum för att registrera sig är den 26 april.

Här kan ni läsa mer om konferensen