Inventeringsgruppen

Syfte

Syftet med denna arbetsgrupp är att gruppen ska bidra till att öka kunskapen om våra fladdermöss genom att redovisa lämpliga metoder för inventering av fladdermöss beroende på syftet med respektive inventering. Visserligen har Naturvårdsverket redan tagit fram metoder för inventeringar av fladdermöss i miljöövervakningssyfte. Arbetsgruppen vill dock hitta andra lämpliga metoder, som även föreningar och ideella fladdermusentusiaster kan tillämpa vid enklare typer av inventeringar. Dessa enklare typer av inventeringar kan ibland ses som förstudier inför kommande större inventeringar, som utförs av professionella inventerare. Exempelvis kan miljöorganisationer och naturintresserade vilja påtala att kommunala myndigheter m.fl. bör genomföra noggranna fladdermusinventeringar inför olika typer av exploateringar. Då kan en enklare typ av fladdermusinventering vara en bra början.


Artbetsgruppen har under 2022, 2023 och 2024 ordnat sommarträffar för medlemmarna i föreningen, då vi tillsammans kunnat prova olika metoder för att inventera fladdermöss och därefter analysera ljudfiler från fladdermöss i speciella datorprogram.Årets verksamhet

2024

Arbetsgruppen ordnade en sommarträff 24 - 26 maj i Järna, Södertälje kommun. På bilden syns vinnarna i världens första heterodynbingo. Foto: Morgan Johansson Tidigare års verksamhet


2023

Arbetsgruppen ordnade en sommarträff för intresserade medlemmar som hölls i Ronneby den 26-28 maj. På denna träff deltog 22 medlemmar. Deltagarna delade upp sig i små grupper som gjorde fladdermusinventeringar tillsammans i olika områden kring Ronneby brunnspark där vi hade vår bas.


Under första dagen gjordes också ett besök vid en fladdermusstation som drivs ideelt av föreningen, nämligen den vid Göholm och som ligger söder om Ronneby.


Vidare gjordes en fladdermusguidning i Brunnsparken, där även intresserade från allmänheten deltog. Detta evenemang startade inomhus då vi samtidigt fick möjlighet att berätta för allmänheten om vår förening.


2022

Arbetsgruppen hade en sommarträff /workshop i trakterna av Hällefors i Örebro län. Lägret ägde rum från fredagen den 17 juni till söndagen den 19 juni. Ett av syftena med sommarträffen var, att vi fick praktisera det vi har lärt oss under kurserna som föreningen haft tidigare i år om artbestämning av fladdermöss m.m.


2021

Arbetsgruppen deltog i en så kallad Bioblitz på Skansen, den 22-23 maj, där vi inventerade fladdermöss i samband med den internationella Biologiska mångfaldsdagen. Vi samarbetade då med flera andra naturföreningar och experter för att ta reda på vilka vilda djur och växter man kunde finna under ett dygn på Skansen.


Resultatet har rapporteras på Artportalen. Arbetsgruppen tog inför detta arrangemang fram en folder om föreningen samt att vi tillfälligt satte upp en naturstig/fladdermusstig på Skansen. Vidare fanns föreningen BatLife Sweden på Skansen under hela lördagen den 22 och söndagen den 23 maj, då vi visade upp föreningen och dess verksamhet för allmänheten.

Uppdaterad 2024-06-02 av Helena Backius 

Samordnare och kontaktperson för denna

arbetsgrupp är:

Bo Ljungberg,

bl.naturkonsult@gmail.com