Johannisberg

Station: Johannisberg


Lokal och syfte

I Västerås är BatLife-stationen belägen vid Johannisberg i flygklubbens lokaler. Stationen är ett led i kommunens uppföljning av en planerad våtmarksanläggning där man får information om fladdermusfaunan i närområdet förändras i samband med planerade åtgärder. Stationen ger också värdefull information om fladdermusfaunan i södra Sveriges inland.


Undersökningsperiod

Aktiva år 2019-2021.


Organisation

Stationsvärd

Västerås kommun.

Kontaktperson: Kerstin Isaksson, Västerås stad.


Utförare

Ecocom AB (2019), Calluna AB (2020-2021)


Resultat

2021

2020

    • Resultat 2020 – kort rapport (saknas)

2019

Uppdaterad 2023-11-10 av Jacqueline Nelms