Karlslund

Station: Karlslund


Lokal och syfte

Karlslund är ett kulturreservat med vacker natur, gammal herrgårdsmiljö och industrihistoria i Örebro kommun. Området har så pass viktiga miljöer att det idag är ett riksintresse för kulturmiljövården i Sverige. Stationen finns i det gamla mejeriet som ligger intill Svartån.


Undersökningsperiod

Första undersökningsår: 2021

I drift: 2021-2023


Organisation

Stationsvärd

Örebro kommun (2021-2023)

Kontaktperson: Erik Göthlin, Örebro kommun.


Utförare

Calluna AB (2021-2023)

Kontaktperson: Johanna Kammonen, Calluna AB (extern länk i nytt fönster).


Resultat

2022

2021

Uppdaterad 2023-11-10 av Jacqueline Nelms