Munksjön

Station: Munksjön


Lokal och syfte

BatLife stationen i Jönköping är placerad på sydsidan av Munksjön. I detta område arbetar kommunen med en stadsomvandling. I detta arbete blir det intressant att följa upp påverkan på biologisk mångfald och man har valt att använda en BatLife Station för få en standardiserad datainsamling. Jönköping har en central position i södra Sverige inland som göra lokalen av intresse för nätverket.


Undersökningsperiod

Första undersökningsår: 2019

I drift: 2019-2023


Organisation

Stationsvärd

Jönköpings kommun (2019-2023) med stöd av LONA (2021-2023).

Kontaktperson: Sandra Broström, Jönköpings kommun.


Utförare

Ecocom AB (2019), Calluna AB (2020-2023).

Kontaktperson: Robin Karlsson, Calluna AB (extern länk i nytt fönster).


Resultat

2022

2021

2020

2019

Uppdaterad 2023-11-10 av Jacqueline Nelms