Nödinge

Station: Nödinge


Lokal och syfte

Station Nödinge ligger vid invid Göta älv i Ale kommun. Stationen ingår i Trafikverkets uppföljning av kompensationsåtgärder längs Göta älvs stranden. Lokalen är av särskilt intresse för uppföljning bland annat på grund av det strategiska läget vid Göta älv som kan fungera som en tänkbar migrationskorridor för fladdermöss. I närområdet har också många observationer gjorts av bland annat dammfladdermus.


Undersökningsperiod

Första undersökningsår: 2018

I drift: 2018-2023.


Organisation

Stationsvärd

Trafikverket

Kontaktperson: Mats Lindqvist, Trafikverket.


Utförare

Ecocom AB (2018-2019), Calluna AB (2020-2023)

Kontaktperson: David Alvunger, Calluna AB (extern länk i nytt fönster).


Resultat

2022

2021

2020

2019

2018

Uppdaterad 2023-11-10 av Jacqueline Nelms