Ottenby

Station: Ottenby


Lokal och syfte

Ottenby fågelstation på Öland. Syftet med lokalen är att undersöka migrationsrörelserna då Otteby är en känd lokal för flyttning av både fåglar och fladdermöss. Som kuriosa kan man bl a vid Ottenby om höstarna påträffa samtliga tre pipistrellus-arterna som brukar födosöka runt fyren.


Undersökningsperiod

Första undersökningsår: 2018

I drift: 2018-2023

För åren 2019-2021 har endast datainsamling skett och data har ej analyserats då det saknats finansiering.


Organisation

Stationsvärd

Mörbylånga kommun med stöd av LONA (2018)

BatLife Sweden (2022-2023)


Utförare

Ecocom AB (2018)

BatLife Sweden (2022-2023)


Resultat

2018

    • Stationsresultat Ottenby 2018 – rapport

Uppdaterad 2023-11-05 av Jacqueline Nelms