Pålsjö skog

Station: Pålsjö skog


Lokal och syfte

Helsingborgs kommun har ett större naturområde i Pålsjö. Naturområdet är föremål för förändringar varför man vill göra en uppföljning av fladdermusfaunan. Stationen finns inrymd i ett gammalt torp ”Stinas torp” som numera är föreningslokal för friluftsfrämjandet.


Undersökningsperiod

Aktiva år 2020-2022.


Organisation

Stationsvärd

Helsingborgs kommun med stöd av LONA (2020-2022).

Kontaktperson: Fredrik Bengtsson, Helsingborg kommun.


Utförare

Calluna AB (2020-2022)


Resultat 

2022

2021

2020

Uppdaterad 2023-11-10 av Jacqueline Nelms