Store Mosse

Station: Store Mosse


Lokal och syfte

Stationen är monterad vid Naturum intill Kävsjön i Store Mosse nationalpark. Store Mosse station är av intresse för Länsstyrelsen i Jönköpings län för att övervaka fladdermuspopulationen i området.


Undersökningsperiod

Aktiva år 2021-2022.


Organisation

Stationsvärd

Länsstyrelsen i Jönköping län (2021-2022).
Kontaktperson: Marielle Gustafsson, Länsstyrelsen i Jönköpings län. 


Utförare

Calluna AB (2021-2022)


Resultat

2022

    • Resultat 2022 – kort rapport

2021

    • Resultat 2021 – kort rapport

Uppdaterad 2023-11-10 av Jacqueline Nelms