Påträffad fladdermus

Föreningen BatLife Sweden får ofta frågor om hur man gör då man oväntat hittar fladdermöss som verkar skadade eller döda, eller då man hittar fladdermöss på platser där man inte vill att de ska vara. Här nedan ger vi några tips på hur man bör göra i sådana situationer.


OBS: Eftersom alla våra fladdermöss är fridlysta enligt artskyddsförordningen får man inte utan särskilda tillstånd hantera dessa djur hur som helst.


Klicka på titlarna nedan för att komma direkt till sektionen du är intresserad av:Design: Emily Macgregor

Jag har hittat en levande fladdermus

Fotograf: Maria Stjärnljus

Om du hittar en synligt skadad fladdermus kan det vara en god idé att först och främst kontakta en veterinär eller en viltrehabiliterare. Därefter kan det bli aktuellt med en undersökning och rehabilitering som utförs av någon som har tillstånd att hantera dessa fridlysta djur.


KFV riks (Katastrofhjälp – Fåglar och Vilt): kfv-riks.se (extern länk i nytt fönster)

De nås på mailadress: kvf.riks@telia.com.


Nordens viltrehabilitering: viltrehab.se/hittat-ett-djur/fladdermus/ (extern länk i nytt fönster)

Kontaktperson är Catarina Krångh

Mobilnummer: 073 64 28 712

Mailadress: catarinakrangh@gmail.comFladdermöss som verkar utmattade

Om du däremot hittar en fladdermus som verkar utmattad och sitter kvar på samma plats i ett par dagar, kan det vara bra att ge den vatten och mat. Uttorkning är mycket vanligt hos fladdermöss, speciellt under särskilt varma dagar.


Först och främst ska du ta på dig ett par handskar innan fladdermusen hanteras på något sätt. Detta bland annat för att minimera eventuella smittorisker av sjukdomar, såsom rabies m.m. från fladdermöss.


Om fladdermusen suttit kvar på samma plats i ett par dagar trots att du erbjudit vatten, kan du försiktigt plocka ner fladdermusen och lägga den exempelvis i en skokartong med en handduk i. Fladdermusen kan då återhämta sig i lugn och ro, skyddad från katter och hundar samt vilda rovdjur. Du kan erbjuda vatten till fladdermusen via exempelvis en pipett, en plastkork från en PET-flaska, ett mindre plastlock, från en tesked eller från bomullstops. Som föda kan man använda sig av mjölmask som finns att köpa i zooaffärer, leverpastej eller Sheba kattmatspaté.Om du hittar en fladdermusunge

Det är inte helt ovanligt att årsungar ramlar ut från sina kolonier. Under sommaren kan man därför hitta fladdermusungar på marken. Ungen bör snarast sättas upp där den ramlat ner ifrån. Om en fladdermus befinner sig på marken har den ofta svårt att ta sig upp till högre höjder på egen hand.

För att hjälpa fladdermusungen bör du ta på dig ett par handskar och lyfta upp ungen till en högre höjd för att sedan placera den i ett skyddat och skuggigt läge. Om du vet var dess koloni befinner sig är det bästa att placera ungen så nära kolonin det går (givetvis fortfarande i ett skyddat läge).


Om ungen verkar utmattad är det bra att erbjuda den vatten via en pipett för att öka förutsättningarna för den (honungsvatten rekommenderas inte till fladdermöss). Man kan också erbjuda valpersättning från Royal Canin, leverpastej eller mosade mjölmaskar som köps i akvarie- eller zoobutiker.


Håll koll på ungen de närmsta dagarna, för att se om den blivit hämtad av honan eller inte under natten. Om den inte blivit hämtad av honan efter ett par dagar är det läge att kontakta viltvårdare. Se ovan för kontaktuppgifter till viltrehabiliterare. Det är inte tillåtet att själv försöka föda upp fladdermusungar under längre perioder utan särskilt tillstånd.

Foto: Niklas Palmcrantz


Jag har hittat en död fladdermus

Vid fynd av döda fladdermöss finns flera institutioner att kontakta för att skicka in ditt fynd till. Detta är mycket värdefullt för att kartlägga var våra arter finns i landet, särskilt när det gäller arter som exempelvis mustasch- och tajgafladdermus vars sonarläten inte går att särskilja vid ljudanalys. 


Naturhistoriska Rikssmuseet (NRM)

Kontakta museet för att få förpackningsmaterial och förfrankerad returförpackning hemskickad till dig.


Kontaktperson: Peter Nilsson vid enheten för Zoologi

Mailadress: peter.nilsson@nrm.se

Telefonnummer: 08-519 541 20Göteborgs naturhistoriska museum (GNM)

Kontakta museet per mail eller sms om du har ett fynd du vill skicka in. Förpackningsmaterial går att lösa om det skulle behövas. 


Kontaktperson: Magnus Gelang, intendent på museet 

Mailadress: magnus.gelang@vgregion.se

Telefonnummer: 076-141 85 71

Adress:

Att. Magnus Gelang

Museivägen 10

413 11 Göteborg Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) 

En statlig expertmyndighet som bedriver forskning och rådgivning för att främja djurs och människors hälsa.


Om du hittar en eller flera döda fladdermöss bör du rapportera in det till SVA här: 

Webbadress: rapporteravilt.sva.se (extern länk)


Efter att ha kontaktat SVA läggs den upphittade fladdermusen i frysen av upphittaren fram till dess att SVA skickat ut ett paket med instruktioner till upphittaren.

Foto: Jens Rydell

Jag har fladdermöss i huset


Är det farligt att ha fladdermöss i huset?

Det är inte farligt att ha fladdermöss i huset. Vid mycket stora antal fladdermöss kan dock problem med ljud och lukt uppstå och i gamla otätade hus är det också vanligt att fladdermöss förirrar sig in i huset. Ofta är det ungar som kommer in och inte hittar ut igen. Detta sker när ungarna är stora nog att röra på sig under slutet av juli eller början av augusti.Fladdermöss som påträffas i samband med renovering av byggnader

I vissa fall kan enstaka fladdermöss eller hela kolonier av fladdermöss hittas vid renovering av exempelvis tak eller paneler. Om man hittar fladdermöss på sin fastighet under renovering av byggnader måste renoveringsarbetet avbrytas snarast. Detta gäller under hela året även om det är vanligast att fladdermöss upptäcks i fastigheten sommartid.


Fladdermöss är skyddade enligt Artskyddsförordningen, jaktlagstiftningen och den internationella konventionen, EUROBATS. Det innebär att fladdermöss inte får dödas, störas eller skadas, samt att deras boplatser är skyddade. Därför får man inte ta bort fladdermöss från fastigheter utan tillstånd från Länsstyrelsen.


Om man kontaktar Länsstyrelsen får man råd om hur man kan göra för att minska eventuella problem med fladdermössen och i sista hand eventuellt få en dispens. Länsstyrelsen måste bland annat artbestämma fladdermössen på plats och undersöka om det finns tillräckliga skäl till att ge dispens.


Om dispens avslås sommartid måste man avbryta renoveringen tills efter sommaren när kolonierna har upplösts och flyttat till sina vinterkolonier. Men samtidigt kan din fastighet visa sig vara en särskilt värdefull plats, både sommar- och vintertid, för ovanliga och hotade arter. Då kan renoveringsarbetet behöva avbrytas helt och hållet.Får jag renovera om jag har en fladdermuskoloni?

Kom ihåg att fladdermöss är fridlysta. Om du har en fladdermuskoloni i huset får du inte störa, skada eller döda fladdermössen. En ombyggnation utan att kontrollera om fladdermössen påverkas är otillåten. Du måste först söka dispens från Artskyddsförordningen hos Länsstyrelsen. Normalt, om det är vanliga arter och att det föreligger sanitär olägenhet i huset, beviljas ofta dispensen. Dock görs en prövning i varje enskilt fall och då eventuell dispens medges kopplas beslutet oftast med vissa villkor.


Normalt kräver Länsstyrelsen innan beslut tas att det görs en sakkunnig kontroll av vilken/vilka fladdermusarter som bebor huset och var exakt kolonin finns.Fladdermöss som påträffas i bostaden eller i sommarstugan

En del människor tycker att det är obehagligt att husera en fladdermuskoloni. Samtidigt ska man veta att fladdermössen är helt ofarliga för oss människor. Eftersom fladdermössen är fridlysta så får man inte lov att störa, skada eller döda fladdermöss eller förstöra deras boplatser.


Det är inte helt ovanligt att man hittar fladdermöss på sin vind eller i källarutrymmen. Detta rör sig främst om sommarkolonier där ungarna föds upp i varma och skyddade miljöer. Ungarna föds ungefär runt midsommar, och kolonierna försvinner efter sommaren. Fladdermöss är för det mesta tysta djur, men under digivningsperioden kan ungarna ge ifrån sig ljud som kan uppfattas av människor. Ljuden försvinner dock när ungarna blivit flygfärdiga i slutet av juli och början av augusti. Fladdermusspillning är lätt att sopa bort och luktar i regel inte om huset är bra ventilerat. Luktbesvär åtgärdas genom att öka ventilationen av utrymmet. Problem med fladdermössens spillning kan lätt åtgärdas genom att montera en skyddande masonitplatta eller dylikt under den plats där fladdermössen håller till. Vid olägenheter, som dålig lukt eller störande ljud, kan man kontakta Länsstyrelsen, för rådgivning eller eventuell dispens från Artskyddsförordningen.

Foto: Nils Bouillard på Unsplash

Hur vet jag om jag har fladdermöss i huset?

Om man har fladdermöss som gäster i huset under sommaren kan man höra krypanden och krafsanden, tjatter och pip. Ofta är det relativt tyst på dagen men ljuden ökar framåt kvällningen. Är det en stor koloni kan man höra hur fladdermössen rör sig mot den plats de brukar flyga ut på. Ställer man sig utanför huset brukar man kunna upptäcka när fladdermössen kommer ut, de kommer vanligen en efter en genom samma hål och sprider sig åt olika håll på väg mot sitt födosök. Om man hittar hålet eller springan där fladdermössen tar sig ut och ställer sig utanför och väntar tills de börjar lämna kolonin kan man räkna antalet fladdermöss i kolonin. I slutet av natten, särskilt under juli månad kan man också se fladdermössen återvända till kolonin. De flyger då runt omkring koloniplatsen innan de kryper in för dagen. Att man ser fladdermöss då och då flyga runt i trädgården behöver dock inte betyda att man har en koloni i huset. Det är vanligt att fladdermöss jagar i trädgårdar runt husen.


Tecken på att du har en yngelkoloni i huset

  • Ibland sitter fladdermössen helt öppet på vinden. Du kan kanske se fladdermössen om du kikar in med en ficklampa på vinden. Lys i taket och vid murstocken.
  • Du hör hur det krafsar och kryper i väggarna i kvällningen. 
  • Du hittar mindre eller större högar eller ansamlingar av avföring på vinden eller det kommer ut ur väggarna. Man kan se att det bildas högar av avföring på golvet under platser där fladdermössen sitter.
  • Du känner en frän och obehaglig lukt eller ser att tapet m.m. blir missfärgad (troligen p.g.a. urin). Händer vanligen endast om det är stora kolonier och då hör man normalt också mycket ljud i form av pipanden och krafsanden.


Kontrollera där de flyger ut

När du undersökt tecknen och gjort din bästa gissning på var i huset fladdermössen håller till, så ställer du dig på utsidan av huset i skymningen och väntar. Försök upptäcka var fladdermössen flyger ut och in. Ofta är det ett hål eller en öppen lucka vid taknocken, murstocken, vid takåsen eller mellan inner- och yttertak vid takslutet. Ibland kan det vara ett hål i träet och man kan ibland se att färgen har slitits bort bredvid kolonihålet. Om du ser fladdermössen flyga ut, räkna dem gärna.

Foto: Dana Tentis från Pixabay

Vad gör jag om en fladdermus kommer in i huset?

Om en fladdermus kommer in i huset, låt den flyga runt tills den sätter sig. Öppna sedan ett fönster och släck ljuset i (det stängda) rummet så att fladdermusen har en chans att hitta ut själv. Om det visar sig att den inte flyger ut själv kan man göra på följande sätt:


Ta på dig handskar (viktigt) och ta sedan bestämt men försiktigt tag i fladdermusen över ryggen så att vingarna hålls ihop. Gå sedan ut och sätt den på skuggsidan av huset på väggen eller på skuggsidan av ett träd. Eventuellt kan man sätta den vid ett trädhål så att den kan krypa in om den vill. Se till så att den inte sitter åtkomlig för katter. Den kan sitta kvar där en stund, men normalt ger den sig av när den återhämtat sig.

Uppdaterad 2023-11-28 av Jacqueline Nelms

unsplash