Nyhetsarkiv från 2023

Missade du någon nyhet för 2023? Här är arkivet!

2023-12-15

Större musöra (Myotis myotis) framröstad till årets fladdermus 2024-2025


Större musöra har valts till ‘Årets fladdermusart 2024-2025’ av BatLife Europes samarbetspartners. I över 35 olika länder kommer organisationer som samarbetar med Batlife Europe fokusera på att främja lösningar för att bevara och öka allmänhetens medvetenhet om större musöra under år 2024 till 2025.


Klicka här för att läsa mer om denna spännande art som tyvärr inte är så talrik i Sverige. 


Den 17 januari kl. 20.00 håller BatLife Europe en digital föreläsning om större musöra. Möteslänk har skickats ut med det senaste medlemsbrevet och finns även på vår interna medlemssida.

Större musöra. Foto: In courtesy of Diogo Oliveira (onWILD)

Sydpipistrell. Foto: Johnny de Jong

2023-11-16

Sydpipistrell har nu bekräftats i Sverige med DNA teknik


Sydpipistrellen upptäcktes i Sverige redan år 2000, och sedan dess har antalet fynd ökat i Sverige. Nu finns det observationer ända upp till Uppland. Men alla dessa observationer bygger helt på ljudanalyser. Därmed har det hela tiden funnits en viss osäkerhet. De tre Pipistrellus-arterna är nämligen väldigt lika varandra i lätet. I somras lyckades man dock för första gången att fånga en individ. DNA-prov togs, och det visade sig att artbestämningen var korrekt, det var sydpipistrell, Pipistrellus pipistrellus.


Läs mer om Sveriges arter och deras utbredning i landet på sidan Om fladdermöss

2023-11-15

Tack till alla deltagare i årets fladdermuskonferens!


I helgen genomfördes den tredje svenska fladdermuskonferensen i Jönköping med 120 deltagare från Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Polen, Frankrike, Portugal, USA, och kanske ännu fler länder. Även denna gång var det tre dagar med spännande föredrag om allt möjligt som rör fladdermöss, posterpresentationer, workhops, och trevliga möten och pratstunder med andra fladdermusintresserade. Tack till alla deltagare, föredragshållare, sponsorer, m.fl. som på ett eller annat sätt bidrog till en lyckad och minnesvärd konferens! Och ett extra stort tack till konferensgruppen som har hållit ihop det hela! 


Klicka här för att se bilder från konferensen år 2023

2023-08-26

Internationella fladdermusnatten (International Bat Night)


Ikväll den 26-27 augusti är det den internationella fladdermusnatten, International Bat Night. Det är ett årligt firande av fladdermusen och då hålls en del evenemang för allmänheten runtom i landet. Här är några exempel på aktiviteter under fladdermusnatten i Sverige:


Ottenby: Några representanter från föreningenBatLife Sweden medverkar i ett evenemang vid Ottenby, på Ölands södra udde, för att firaBatNight. Bland annat kommer föreningens ordförande, Johnny de Jong, hålla ett föredrag om Sveriges fladdermöss. Läs mer om programmet här.


Mullsjö: Fladdermuskväll vid Ryds kvarn, Ryfors kl. 21-23. Allmän och gratis aktivitet anordnad av Naturskyddsföreningen i Mullsjö. Det kommer finnas litteratur, ultraljudsdetektor och fladdermöss (både levande och av trä) m.m. Naturskyddsföreningen i Mullsjö


Luleå: Fladdermusspaning i Gammelstadsvikens naturreservat kl 20-22.


Göteborg: De flyger om natten – en spännande kväll för hela familjen – Göteborgs botaniska trädgård


Umeå: På Curiosum kan du bygga en fladdermusdetektor, eller följa med på fladdermussguidning längs Umeälven. Internationella fladdermusnatten (curiosum.umu.se)

2023-08-23

BatLife Sweden medverkar i ett evenemang vid Ottenby under internationella fladdermusnatten


Några representanter från föreningen BatLife Sweden medverkar i ett evenemang vid Ottenby, på Ölands södra udde, den 26 augusti för att fira den internationella fladdermusnatten, International Bat Night. Bland annat kommer föreningens ordförande, Johnny de Jong, hålla ett föredrag om Sveriges fladdermöss. Iwona Daton som är arvoderad projektledare för föreningen BatLife Sweden kommer att redovisa resultat från miljöövervakningen av fladdermöss inom stationsnätverket, där bl.a. en av stationerna ligger just vid Ottenby. På kvällen kommer man även gå ut tillsammans med naturintresserad allmänhet för och lyssna efter fladdermöss. Läs mer om programmet här.

2023-08-15

Upprop om deltagande i ett samarbetsprojekt som gäller den större brunfladdermusen i Europa


BatLife Europe har startat projektet Noctule-Count, som syftar till att årligen övervaka större brunfladdermusens populationsförändringar m.m. i Europa. Man räknar med att såväl fladdermusforskare som andra fladdermusintresserade personer kommer att delta i projektet.


Fältarbetet görs vid två tillfällen på en plats som man själv väljer under perioden 20 augusti-15 september. En särskild applikation laddas ner i mobiltelefonen, i vilken man sedan registrerar sina observationer. De resultat man får skickar man sedan vidare till projektet. Närmare instruktioner om projektet och hur man gör om man vill delta kan du se här (PDF).

Vi hoppas nu att många av våra föreningsmedlemmar och andra intresserade vill hjälpa till i detta intressanta projekt!

2023-05-17

Nya riktlinjer för validering av fladdermöss


Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala har den 17 maj 2023 tagit fram nya riktlinjer för arbetet med validering av fladdermusobservationer. I samband med detta har man redovisat nya kartor som visar på den troliga utbredningen för våra svenska arter plus att fynd på artportalen redovisas med prickar på respektive karta. De nämnda riktlinjerna hittar ni under menyn ”Om föreningen” i underfliken "Valideringsarbete". Ni kan också klicka här så kommer ni direkt till riktlinjerna.

2023-05-04

Fångstkurs 2023


Nu kan du anmäla dig till årets fångstkurs! Kursen är 30 juni - 3 juli i Eggby, Västergötland.


För tredje året i rad anordnar föreningen en fångstkurs där du lär dig fånga och hantera fladdermöss. Kursen riktar sig till mer erfarna fladdermusarbetare som har behov av att fånga fladdermöss i sitt jobb. Anordnas av arbetsgruppen Taxonomi och morfologi.


Klicka här för mer information om innehåll och hur du anmäler dig. 

Dvärgpipistrell från kursen 2022.

Foto: Jacqueline Nelms

2023-04-25

Fladdermusläger under hösten 2023 i Finland


Under tiden 22-29 augusti 2023 finns det möjlighet för volontärer att vara med och fånga, ringmärka och studera fladdermöss på en ö i Kvarken mellan Umeå och Vasa. Arbetet bedrivs inom projekt KvarkenBats. Detta är fortsättningen på ett projekt som pågått i flera år och som har beskrivits här på hemsidan under arbetsgruppen ”Internationell Samverkan”. Tidigare har det främst gällt ringmärkning av trollpipistreller men i år handlar det även om att studera tajgafladdermöss och nordfladdermöss.


Läs mer om projekten här (pdf).

2023-02-17

Heather Wood har blivit sekreterare i föreningen BatLife Europe


Föreningen BatLife Sweden är sedan ett år tillbaka medlem i den internationella organisationen BatLife Europe. Vid det senaste ”partnership-mötet” blev Heather Wood invald i styrelsen och utsedd till sekreterare i denna organisation. Heather Wood är ju medlem i vår förening och dessutom sammankallande i arbetsgruppen för Internationell samverkan, vilket således kan bidra till ett ökat engagemang för föreningen när det gäller internationellt samarbete kring fladdermöss i Europa.

2023-02-11

Föreningen BatLife Sweden har årsmöte 19 mars kockan 14:00


Föreningen har årsmöte söndagen den 19 mars klockan 14:00-17:00. Mötet sker digitalt via Zoom. 


Hjärtligt välkomna till årsmötet!

Uppdaterad 2024-02-10