Göholm

Station: Göholm


Lokal och syfte

Göholm är ett gods på Göö-halvön i Ronneby kommun, Blekinge län. Godset uppfördes på av 1790-talet och testamenterades av Stina Werner år 1996 till en fond. Delar av Göö-halvön består idag av naturreservat som under de senaste åren har varit föremål för en rad skötselåtgärder i Länsstyrelsens regi.


Undersökningsperiod

Första undersökningsår: 2018

I drift: 2018-2023.


Organisation

Stationsvärd

Länsstyrelsen i Blekinge län (2018-2022)

BatLife Sweden (2023)

Kontaktperson: BatLife Sweden.


Utförare

Ecocom AB (2018-2019)

Calluna AB (2020-2022)

BatLife Sweden med stöd från SLU (2023)

Kontaktperson: BatLife Sweden.


Resultat

2022

2021

2020

2019

2018

Uppdaterad 2023-11-05 av Jacqueline Nelms