Nyhetsarkiv från 2022

Missade du någon nyhet för 2022? Här är arkivet!

2022-11-02

Video från holkworkshop


Arbetsgruppen för holkar hade en workshop i maj 2022 utanför Uppsala där Lars-Erik Roxin demonstrerade hur man bygger fladdermusholkar. I samband med denna workshop gjordes en video som visar hur man bygger fladdermusholkar. Denna video har nu lagts upp på BatLife Swedens YouTube konto. Läs mer på holkgruppens sida.


Här finns videon (extern Youtube-länk)

2022-05-27

Sommarcafé via Zoom under juni, juli och augusti 2022.


Under sommarmånaderna är det inga gemensamma kurser eller medlemsmöten inplanerade, men det finns ändå ett behov av att träffas för att prata om fladdermöss. Därför kommer vi även i år att ha återkommande fikaträffar över Zoom.


Vi kommer inte att ha någon fast dagordning på träffarna, antingen kör vi laget runt eller så släpper vi ordet fritt beroende på hur många vi blir. Träffarna kommer att vara en bra kanal för att sprida information och för att initiera lokala träffar och aktiviter. Dessutom kommer det att finnas goda möjligheter att få hjälp med teknik som strular, eller få hjälp med att analysera och diskutera ljudfiler tillsammans.

Så boka in den 10:e, 20:e och 30:e i månaderna juni, juli och augusti klockan 19.30 i kalendern, alltså totalt nio tillfällen. Datumen är valda för att de är enkla att komma ihåg, samtidigt som tillfällena är fördelade på olika veckodagar så att man förhoppningsvis kan vara med några gånger även om man är uppbokad på annat vissa veckodagar.

Zoom-länk kommer att skickas ut till alla medlemmar innan första träffen.

Arbetsgruppen ”Inventeringar” i samarbete med arbetsgruppen ”Lokala aktiviteter” ansvarar för träffarna.

Välkomna.

2022-02-14

Fladdermusexkursion till Tyskland 29 maj - 3 juni


Föreningen BatLife Sweden ordnar en fladdermusexkursion till självkostnadspris för sina medlemmar i månadsskiftet maj-juni, där vi hoppas kunna få se och höra vissa fladdermusarter som i Sverige är betydligt sällsyntare än vad de är nere i Tyskland. Deltagarantalet är begränsat till 15 personer.


Vi färdas med minibussar från Malmö på morgonen den 29 maj och kommer tillbaka till Malmö på eftermiddagen den 3 juni.


Om ni är intresserade kan ni läsa mer här.


Vidare finns här ett mer detaljerat program.

2022-08-23

International BatNight helgen 27-28 augusti 2022


Under helgen den 27 – 28 augusti firas runt om i Europa och i vissa andra länder den ”Internationella Fladdermusnatten”. Arbetsgruppen för ”lokala aktiviteter” i Föreningen BatLife Sweden har gjort en sammanställning över olika aktiviteter som sker runt om i landet med anledning av detta firande. Arbetsgruppen reserverar sig från att det kan förekomma fler fladdermusaktiviteter i landet som de inte har kännedom om.

Klicka här för att se vad som är på gång.

2022-05-23

Projektledare på deltid för BatLife Sweden sökes!


Vill du jobba som projektledare på deltid för BatLife Sweden med start under hösten? Läs mer här.

2022-04-01

Fångstkurs 2022


Lär dig fånga och hantera fladdermöss! Även i år anordnar föreningen en fångstkurs. Kursen riktar sig till mer erfarna fladdermusarbetare som har behov av att fånga fladdermöss i sitt jobb.

Anmäl dig senast 31 maj. Obs: antalet deltagare är begränsat till 15.


Läs mer här (pdf).

2022-03-20

BatLife Sweden håller årsmöte digitalt via Zoom söndag den 24 mars


Välkomna till årsmötet som äger rum söndagen den 24 mars kl. 14:00-17:00. Mötet hålls digitalt via Zoom.


Klicka här för att se kallelsen till årsmötet.


Vidare kan ni läsa verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen för 2022 om ni klickar på länkarna.

2022-02-13

Övervintrande fladdermöss i tre gruvor inom Jönköpings län


Under sista helgen i januari 2022 utfördes en räkning av övervintrande fladdermöss i tre gruvor i Jönköpings län. Ansvarig för denna inventering var Espen Jensen. Han fick hjälp av ytterligare sex fladdermuskunniga personer, vilka för övrigt också är medlemmar i föreningen BatLife Sweden. Räkningen ingår i ett nationellt miljöövervakningsprogram (Biogeografisk uppföljning av fladdermöss) där man försöker följa trender inom fladdermuspopulationerna och arternas utbredning i tid och rum.


Den svenska miljöövervakningen av fladdermöss görs inom olika projekt, där övervintringsräkningarna är en av metoderna. Den biogeografiska uppföljningen av fladdermöss i Sverige omfattar även inventering av 16 sommarbiotoper som är utspridda från Skåne i söder till Gävleborgs län i norr. Data från biogeografisk uppföljning används som underlag för de rapporteringar som Sverige gör till EU enligt art- och habitatdirektivet. Rapporteringarna görs vart 6:e år och ska bland annat omfatta bedömningar av arternas populationsutveckling. Naturvårdsverket ansvarar för biogeografisk uppföljning, Länsstyrelsen i Jönköpings län samordnar uppföljningen och SLU Artdatabanken genomför rapporteringarna som görs vart 6:e år.


Resultatet från årets inventering i de nämnda gruvorna, Tabergsgruvan, Kleva gruva och Ädelfors gruva, blev att man registrerade sammanlagt 648 övervintrande fladdermöss. I Tabergsgruvan påträffade man 485 fladdermöss. Fransfladdermusen var den art som det fanns flest av. Barbastell påträffades med ett exemplar i Kleva gruva respektive Ädelfors gruva. Om ni vill se diagram från årets respektive tidigare års resultat från räkningar av övervintrande fladdermöss som gjorts i Tabergsgruvan respektive Kleva gruva så klickar ni på namnen.

2022-08-09

Fladdermusguidningar runt om i Sverige


Nu är det stor aktivitet bland fladdermössen, då ungarna lämnat yngelkolonierna och begett sig till områden där det finns gott om föda. Många av våra medlemmar i föreningen är engagerade i fladdermusguidningar. Om du vill delta i en sådan fladdermusguidning så har vi en särskild kalender för fladdermusguidningar på vår hemsida. Du hittar denna kalender under menyn Kalender.

2022-04-06

Upprop – Hjälp önskas för att hitta kolonier av sydpipistreller i Sverige!


Fladdermusarten sydpipistrell,Pipistrellus pipistrellus, urskildes som en ny fladdermusart för bara några decennier sedan (Jones & Barratt 1999). Den skiljs från dess närstående släkting dvärgpipistrell,Pipistrellus pygmaeus, enklast på lätet genom att frekvensen vid maximal energi ligger något lägre hos sydpipistrellen. Det finns många observationer av arten i Sverige, och man har även hittat kolonier. På senare år har det dock visat sig att lätet hos de olikaPipistrellusarterna överlappar och det finns en liten risk för att även dvärgpipistrellen kan ligga väldigt lågt i frekvens.


För att säkerställa att det verkligen är sydpipistrell som vi har i Sverigeplanerar vi för att fånga och ta prov på några individer för genetisk analys. För att lyckas med fångsten behöver vi först hitta kolonier av arten. Eftersom arten är spridd i södra Sverige skulle man kunna hitta kolonier på många ställen, ända upp till Uppland, men vi har nu för avsikt att i första hand genomsöka ett specifikt område i Skåne, där vi har haft väldigt många observationer av arten. Detta område ligger strax utanför Simrishamn.


Vi söker nu efter entusiastiska amatörfladdermusskådare som vill hjälpa till. Man kan låna ultraljudsdetektor av oss och får en snabbkurs i artbestämning och metodik för att hitta kolonier. Det som krävs av dig är att du har möjlighet att spendera en del tid i det aktuella undersökningsområdet för att leta kolonier under kvällstid. Du behöver inte ha så mycket fladdermuserfarenhet, men det är viktigt att du är noggrann, observant och självklart bör du ha ett stort intresse för fladdermöss. Så snart som en koloni är identifierad kommer vi till Skåne för fångst och provtagning.


Om du är intresserad av detta?

Hör av dig till Johnny de Jong

Tel: 070-227 19 14

E-post: johnny.de.jong@slu.se