Stationsgruppen

Gruppen för stationsnätverk och artbestämning

Stationsgruppen driver ideellt stationer inom det svenska stationsnätverket (länk till sidan om stationerna). Från 2023 driver vi två stationer, dels Ottenby på Öland och dels Göholm i Blekinge.

Station Ottenby på Öland återuppstartades av arbetsgruppen 2022 med finansiering av WWF Sverige. Detta första år ägnades en del tid åt att hitta ett bra arbetssätt för ljudanalyserna som fungerar för arbete på distans. Vi anställde även en projektledare för att samordna arbetet, sammanställa data och skriva rapport. Rapporten omfattar alla stationsnätverkets stationer.


Under säsongen spelades mer än 20 000 ljudfiler in i Ottenby, som alla gicks igenom av gruppmedlemmarna. Vi har haft återkommande ljudanalysworkshopar där vi har hjälpts åt att analysera filer och diskuterat svårigheter.Den överlägset vanligaste arten var dvärgpipstrell. Klicka här för att läsa rapporten (länk till PDF)

OBS LÄNK FATTAS.


År 2018 fanns en annan station i Ottenby som drevs av Ecocom/Calluna. Under 2023 kommer stationsgruppen även att ta över stationen i Göholm, Blekinge.Volontärprogram hösten/vintern 2023

Vill du vara med och analysera ljudfiler från våra stationer under hösten/vintern 2023? Vi startar ett volontärprogram där du som deltar får utbildning i att analysera ljudfiler i BatSound, och sedan åtar dig att analysera ett antal ljudfiler vid din dator hemma. Vi kommer att ha återkommande digitala träffar där det finns möjlighet att ställa frågor och att diskutera ljudanalyser. Arbetet pågår under hösten och vintern tills 2023 års ljudfiler är analyserade. För att få vara med i volontärprogrammet ska du vara medlem i BatLife Sweden. Välkommen att bli medlem om du inte redan är det (länk till formulär för medlemsansökan). Kontakta sedan stationsgruppens kontaktperson (mailadress högre upp på denna sida) för att delta i volontärprogrammet. 


Mer information om volontärprogrammet kommer i slutet av sommaren.
Samordnare och kontaktperson för denna

arbetsgrupp är:

Olga Sandberg,

olga.sandberg@gmail.com


Station Ottenby. Foto: Olga Sandberg, april 2022.Mikrofon på station Ottenby. Foto: Olga Sandberg, april 2022.


Uppdaterad 2023-07-05 av Jacqueline Nelms