Metodik

Kvalitetskrav

Följande kvalitetskrav ställs på alla stationer som skall ingå i BatLife swedens stationsnätverk:

  • Att alla data (rådata) finns tillgängliga för föreningen
  • Att alla artbestämningar är kvalitetsgranskade enligt Naturvårdsverkets rekommendationer
  • Att man använder samma undersökningsmetod som vid övriga stationer, och att datainsamlingen diskuteras med föreningen (se nedan)
  • Utförare skall vara en kvalificerad person/organisation

Undersökningsmetod

  • Undersökningen skall pågå löpande under fladdermössens aktivitetsperiod (med inspelning samtliga nätter) rekommenderat ca 1 mars – sista november